Biorezonans

Terapia biorezonansowa MORA jest nowoczesną metodą terapeutyczną z dziedziny biocybernetyki medycznej, która stosowana jest od 30 lat w krajach zachodnich. Informacje pochodzące z organizmu są rozdzielane w tzw. "rezonansowym molekularnym układzie absorbującym", na cześć fizjologiczną i patologiczną. Nie fizjologiczna cześć sygnału, "drgania patologiczne" wynikające z zaburzeń ustrojowych, ulega następnie obróceniu o 180 stopni, "odbiciu w lustrze". Zabieg ten pozwala na neutralizację informacji patologicznej i pobudzenie sił odpornościowych organizmu, co w większości przypadku przynosi szybko zauważalny i długo utrzymujący się efekt terapeutyczny. Za pośrednictwem urządzeń typu MORA nie jest przekazywana do organizmu obca energia, tak jak na przykład w przypadku medycyny fizykalnej, pacjent jest całkowicie odseparowany od prądu galwanicznego. Koncepcja terapii biorezonansowej MORA jest sumą doświadczeń 5000 lat tradycji medycyny chińskiej, ponad 200 lat homeopatii oraz kilkudziesięciu lat elektroakupunktury. Koncepcję terapii biorezonansowej stworzył w połowie lat 70-tych XX wieku niemiecki doktor Franz Moreell. Pierwszy aparat biorezonansowy powstał dzięki współpracy z inżynierem Erichem Rasche i został nazwany MORA. Od tamtej pory urządzenie to jest nieustannie modyfikowane, stając się potężnym narzędziem do diagnozy i terapii.

"Urządzenie MORA służy do elektronicznego przetwarzania pasma częstotliwości i amplitudy mikromagnetycznych impulsów pochodzących z organizmu człowieka, by mogły spełnić zadanie sygnału błędu w swoistym cybernetycznym obwodzie regulacyjnym, który jest nadrzędny względem wszelkich zjawisk zachodzących w płaszczyźnie biochemicznej".

W terapii biorezonansowej wykorzystuje się istniejące w organizmie człowieka i wokół niego drgania elektromagnetyczne (biosygnały), które są nadrzędne w stosunku do procesów biochemicznych i nimi sterują. Poza fizjologicznymi (harmonicznymi) drganiami elektromagnetycznymi w organizmie człowieka istnieją również drgania patologiczne (dysharmoniczne). Drgania fizjologiczne sterują reakcjami chemicznymi, procesami rozwojowymi, regeneracyjnymi i koordynują przemiany materii oraz wydzielania hormonalnego, zaś patologiczne odgrywają rolę zakłócającą, wywołaną np. obciążeniem ustroju toksynami, zranieniami, infekcjami, niewyleczonymi chorobami, szkodami jatrogennymi. Sumę drgań fizjologicznych i patologicznych określa się mianem drgań własnych organizmu pacjenta. Spektrum tych drgań rozciąga się od ekstremalnie długich po bardzo krótkie fale. Ponieważ drgania własne organizmu mają naturę elektromagnetyczną można je wychwycić, zarówno z powierzchni skóry, jak i z tkanek oraz narządów, za pomocą specjalnych elektrod i za pomocą przewodu doprowadzić do urządzenia terapeutycznego.

Terapeuta dysponuje różnorodnymi elektrodami MORA. Pole magnetyczne elektrod jest niezwykle małe i służy jedynie przekazywaniu informacji. Drgania te są przetwarzane dzięki nowoczesnej elektronice (aparat MORA) w drgania terapeutyczne, przy czym nie są dodawane inne lub technicznie wytworzone częstotliwości. Drgania terapeutyczne przekazywane są z powrotem z urządzenia do organizmu pacjenta, przy czym częstotliwości harmoniczne są sprzęgane dodatnio (dodatnie sprzężenie zwrotne) a dysharmoniczne ujemnie, a więc inwertowane (ujemne sprzężenie zwrotne). Działanie terapeutyczne przebiega nie w urządzeniu, lecz w samym organizmie pacjenta. Elektromagnetyczne pole pacjenta reaguje natychmiast na dokładnie dopasowany sygnał terapeutyczny i z kolei przekazuje do urządzenia MORA zmieniony wzorzec drgań. Proces ten ciągle się powtarza w ułamkach sekund. W ten sposób patologiczne sygnały są w organizmie redukowane a w końcu wygaszane, a fizjologiczne siły regulacyjne ustroju zaczynają prawidłowo sterować procesami biologicznymi.

Więcej pytań i odpowiedzi jak rzucić palenie znajdą Państwo pod tym linkiem.