Jak działa terapia antynikotynowa

Aby rzucić palenie na zabieg antynikotynowy palacz przynosi ze sobą świeży niedopałek papierosa. Jest on potrzebny, ponieważ jest to metoda bioinformacyjna, stąd w przypadku terapii uzależnień na przykład jeśli chodzi o rzucenie palanie czy też odczulania, do urządzenia musi być "wprowadzona" informacja np. o nikotynie, alergenie lub alkoholu. Niedopałek zostaje umieszczony w elektrodzie kubkowej (tzw. elektrodzie detekcyjnej), która jest połączona z urządzeniem. Palacza także podłącza się do urządzenia za pomocą elektrod, które trzyma w dłoniach. Na głowie zapina mu się tzw. elektrodę czołową. Sygnał z elektrody kubkowej (informacja o nikotynie, drgania patologiczne) ulega obróceniu o 180 stopni, "odbiciu w lustrze" i zostaje w urządzeniu przekształcony w drgania terapeutyczne i przekazany do organizmu pacjenta. Metoda wykorzystuje powszechne zjawisko fizyczne, które mówi o tym, że każdą falę można "wygasić" tj. zredukować do zera przeciwstawiając jej lustrzane odbicie.

Proces ten odbywa się przez 30 minut w powtarzających się dziesięciosekundowych cyklach. W ten sposób patologiczne sygnały są w organizmie redukowane, a w końcu ulegają wygaszeniu. W praktyce oznacza to, że organizm przestaje domagać się nikotyny. U niektórych osób, na przykład takich, dla których nie jest to pierwsze w życiu odstawienie nikotyny, lecz kolejne rzucanie palenia, zabieg po pewnym czasie trzeba powtórzyć, aby uzyskać silny i długotrwały efekt.

Nawyki, przyzwyczajenia i odruchy palaczy

Palacze na ogół mają utrwalone pewne nawyki, przyzwyczajenia i odruchy, które się wiążą z paleniem jak np. papieros do kawy, papieros w czasie jazdy samochodem, papieros przy alkoholu czy w sytuacjach towarzyskich, jako przerywnik między czynnościami, itp. Rzucenie palenia nie jest łatwe. Osoba rzucająca palenie musi sama wymyślić w miejsce starych przyzwyczajeń palacza inne, nowe. Na przykład: jak od jutra będzie u mnie wyglądało przebudzenie i "rozruch" bez papierosa?

Co z poranną kawą, pić czy nie pić? (bo często od wielu lat towarzyszył jej papieros) Przerwa na papierosa czasem była pretekstem, aby oderwać się od zajęcia, zebrać myśli, odpocząć. Jak od teraz będę sobie robić kilkuminutowe przerwy?

Kilka dobrych rad jak poradzić sobie łatwiej ze zmianą przyzwyczajeń podpowiemy na terapii.Z naszego 17-letniego doświadczenia wynika, że większość palaczy radzi sobie ze zmianą przyzwyczajeń i nawyków, gdy nie odczuwają głodu nikotynowego i "nie ciągnie".

Rzucenie palenia - Biorezonans

Terapia MORA jest nowoczesną metodą terapeutyczną z dziedziny biocybernetyki medycznej, stosowaną z powodzeniem od 40 lat zarówno w Niemczech, gdzie została wynaleziona, jak i w innych krajach. Najkrócej i najbardziej obrazowo mówiąc, polega ona na odebraniu z powierzchni ciała pacjenta mikromagnetycznych oscylacji, by je znów przy pomocy urządzenia terapeutycznego wykorzystać w celu wywołania efektu terapeutycznego.

Informacje pochodzące z organizmu są rozdzielane w tzw. "rezonansowym molekularnym układzie absorbującym", na cześć fizjologiczną i patologiczną. Nie fizjologiczna cześć sygnału, "drgania patologiczne" wynikające z zaburzeń ustrojowych, ulega następnie obróceniu o 180 stopni, "odbiciu w lustrze". Zabieg ten pozwala na neutralizację informacji patologicznej i pobudzenie sił odpornościowych organizmu, co w większości przypadku przynosi szybko zauważalny i trwały efekt terapeutyczny. Za pośrednictwem urządzeń typu MORA nie jest przekazywana do organizmu obca energia, tak jak na przykład w przypadku medycyny fizykalnej, pacjent jest całkowicie odseparowany od prądu galwanicznego. Koncepcja terapii MORA jest sumą doświadczeń 5000 lat tradycji medycyny chińskiej, ponad 200 lat homeopatii oraz kilkudziesięciu lat elektroakupunktury. Koncepcję terapii stworzył w połowie lat 70-tych XX wieku niemiecki doktor Franz Moreell. Pierwszy aparat biorezonansowy powstał dzięki współpracy z inżynierem Erichem Rasche i został nazwany MORA. Od tamtej pory urządzenie to jest nieustannie modyfikowane, stając się potężnym narzędziem do diagnozy i terapii antynikotynowej również.

"Urządzenie MORA służy do elektronicznego przetwarzania pasma częstotliwości i amplitudy mikromagnetycznych impulsów pochodzących z organizmu człowieka, by mogły spełnić zadanie sygnału błędu w swoistym cybernetycznym obwodzie regulacyjnym, który jest nadrzędny względem wszelkich zjawisk zachodzących w płaszczyĽnie biochemicznej".

W terapii wykorzystuje się istniejące w organizmie człowieka i wokół niego drgania elektromagnetyczne (biosygnały), które są nadrzędne w stosunku do procesów biochemicznych i nimi sterują. Poza fizjologicznymi (harmonicznymi) drganiami elektromagnetycznymi w organizmie człowieka istnieją również drgania patologiczne (dysharmoniczne). Drgania fizjologiczne sterują reakcjami chemicznymi, procesami rozwojowymi, regeneracyjnymi i koordynują przemiany materii oraz wydzielania hormonalnego, zaś patologiczne odgrywają rolę zakłócającą, wywołaną np. obciążeniem ustroju toksynami, zranieniami, infekcjami, niewyleczonymi chorobami, szkodami jatrogennymi. Sumę drgań fizjologicznych i patologicznych określa się mianem drgań własnych organizmu pacjenta. Spektrum tych drgań rozciąga się od ekstremalnie długich po bardzo krótkie fale. Ponieważ drgania własne organizmu mają naturę elektromagnetyczną można je wychwycić, zarówno z powierzchni skóry, jak i z tkanek oraz narządów, za pomocą specjalnych elektrod i za pomocą przewodu doprowadzić do urządzenia terapeutycznego.

Terapeuta dysponuje różnorodnymi elektrodami MORA. Pole magnetyczne elektrod jest niezwykle małe i służy jedynie przekazywaniu informacji. Drgania te są przetwarzane dzięki nowoczesnej elektronice (aparat MORA) w drgania terapeutyczne, przy czym nie są dodawane inne lub technicznie wytworzone częstotliwości. Drgania terapeutyczne przekazywane są z powrotem z urządzenia do organizmu pacjenta, przy czym częstotliwości harmoniczne są sprzęgane dodatnio (dodatnie sprzężenie zwrotne) a dysharmoniczne ujemnie, a więc inwertowane (ujemne sprzężenie zwrotne). Działanie terapeutyczne przebiega nie w urządzeniu, lecz w samym organizmie pacjenta. Elektromagnetyczne pole pacjenta reaguje natychmiast na dokładnie dopasowany sygnał terapeutyczny i z kolei przekazuje do urządzenia MORA zmieniony wzorzec drgań. Proces ten ciągle się powtarza w ułamkach sekund. W ten sposób patologiczne sygnały są w organizmie redukowane a w końcu wygaszane, a fizjologiczne siły regulacyjne ustroju zaczynają prawidłowo sterować procesami biologicznymi.