Palenie papierosów obniża sprawność umysłową

Naukowcy z uniwersytetu z Edynburgu i Aberdeen stwierdzili, że palenie papierosów powoduje z wiekiem spadek ilorazu inteligencji. Przeprowadzili badanie związku między paleniem tytoniu a sprawnością intelektualną wykorzystując wyniki testów na inteligencję grupy 11-latków przeprowadzonych w 1947 roku. Badanie powtórzono w latach 2000-2002 na 465 osobach z tamtej grupy, wówczas 65-latkach. Połowa spośród badanych była palaczami. Po wszechstronnym zbadaniu ich zdolności intelektualnych okazało się, że osoby palące radzą sobie w tej materii znacznie gorzej niż nigdy niepalące lub ekspalacze. Nawet po wzięciu pod uwagę innych czynników, takich jak wykształcenie, zawód, spożywanie alkoholu, palacze nadal osiągali gorsze wyniki.

Jak to możliwe, że palenie papierosów negatywnie wpływa na inteligencję?

Palenie tytoniu naraża najważniejsze organy ciała, w tym mózg, na niedotlenienie. Starzejące się komórki nerwowe są szczególnie wrażliwe na uszkodzenia wywołane niedotlenieniem.